Ενημέρωση ηλεκτρονικού φακέλου

Υπενθυμίζουμε ότι πρέπει οι ασφαλισμένοι μας να προβούν γενικότερα σε ενημέρωση του ηλεκτρονικού τους φακέλου και ειδικότερα του ιστορικού απασχόλησής τους είτε μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής (πληροφορίες στο www.tsay.gr ανακοίνωση της 8/2/2013) είτε με προσέλευσή τους στα γραφεία μας κεντρικά και περιφερειακά.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό, ενόψει της επικείμενης αναγκαστικής είσπραξης καθυστερημένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών μέσω ενιαίου φορέα, να γίνει άμεσα η ενημέρωση του ιστορικού απασχόλησης προς αποφυγή λαθών και πρόσθετης ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων.

Σημειώνουμε ότι όσοι ασφαλισμένοι μας έχουν ήδη προβεί σε επικαιροποίηση-ενημέρωση του ιστορικού απασχόλησής τους δεν χρειάζεται να επανέλθουν.

Μοιραστείτε