Ηλεκτρονική συνταγογράφηση ΕΤΑΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.)

ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΙΔΟΥ 19, 71 201 ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΤΗΛ. 2810 283.635 – 2810 285.240, FAX: 2810 285.240

www.osi.gr – e-mail: email hidden; JavaScript is required

 

 

Σας υπενθυμίζουμε ότι το ΕΤΑΑ εντάχθηκε στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση στις 19/3/2012. Απ’ αυτήν την ημερομηνία και μετά δεν γίνονται δεκτές χειρόγραφες συνταγές παρά μόνο αν ο γιατρός βεβαιώνει με σφραγίδα και υπογραφή την αδυναμία του ηλεκτρονικού συστήματος.
Σχετικά με την χειρόγραφή εκτέλεση των ηλεκτρονικών συνταγών από τους φαρμακοποιούς, αυτή μπορεί να γίνει δεκτή μόνο σε περίπτωση που τη δαπάνη την καταθέτει ο ασφαλισμένος. Σε περίπτωση που φαρμακείο καταθέτει ηλεκτρονική συνταγή χειρόγραφα εκτελεσμένη είναι απαραίτητο να βεβαιώνει αδυναμία ηλεκτρονικού συστήματος με σφραγίδα και υπογραφή του φαρμακοποιού.

 

 

Μοιραστείτε