Μειωμένες εισφορές για γυναίκες υγειονομικούς που έχουν τεκνοποιήσει

Σύμφωνα με το Ν. 3655 / 08, άρθρο 141, παράγραφος 2: «Οι εισφορές του κλάδου κύριας σύνταξης με τις οποίες βαρύνονται οι γυναίκες ασφαλισμένες φορέων Κύριας Ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας (όπως είναι το ΕΤΑΑ, Τομέας Υγειονομικών) μειώνονται κατά 50% κατά το δωδεκάμηνο που ακολουθεί το μήνα του τοκετού.

Ανακοίνωση ΤΣΑΥ

Κύριοι σας ενημερώνουμε ότι,

Σύμφωνα με το Ν. 3655 / 08, άρθρο 141, παράγραφος 2: «Οι εισφορές του κλάδου κύριας σύνταξης με τις οποίες βαρύνονται οι γυναίκες ασφαλισμένες φορέων Κύριας Ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας (όπως είναι το ΕΤΑΑ, Τομέας Υγειονομικών) μειώνονται κατά 50% κατά το δωδεκάμηνο που ακολουθεί το μήνα του τοκετού.

Σε περίπτωση λήψης επιδόματος λοχείας, η ανωτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κλάδου κύριας σύνταξης χωρεί κατά το δωδεκάμηνο που έπεται της λήξης της επιδότησης λόγω λοχείας.»

Για το ΕΤΑΑ Ηρακλείου
Τομέας Υγειονομικών
Κανδεράκη Μαρία

Μοιραστείτε