Συνταγολόγηση από γιατρούς ΟΠΑΔ και ΟΑΕΕ

Σας ενημερώνουμε ότι από 1 η Νοεμβρίου 2011, καθιερώνεται κοινή συνταγή για τους ασφαλισμένους Ε.Ο.Π.Υ.Υ., η οποία θα εκδίδεται ηλεκτρονικά.

Εάν δεν είναι εφικτή η ηλεκτρονική συνταγογράφηση θα προμηθευτείτε συνταγολόγια από τις υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Σχετικά με τη συνταγογράφηση φαρμάκων και προς αποφυγή της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων σας  ενημερώνουμε ότι τα φάρμακα που αναφέρονται  παρακάτω χορηγούνται από τα Φαρμακεία του Οργανισμού σε ασθενείς- ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Από 01-11- 2011.

Μοιραστείτε