Οδηγός εγγραφής και καταχώρησης δικαιολογητικών στο ΤΣΑΥ

Λόγω της πολυπλοκότητας της ηλεκτρονικής διαδικασίας υποβολής δικαιολογητικών από τους ασφαλισμένους για δαπάνη ιατρικών επισκέψεων, εξετάσεων κ.λπ. σας αποστέλλουμε έναν οδηγό υποβολής βήμα προς βήμα, ο οποίος περιλαμβάνει στοιχεία που θα έπρεπε να αναζητηθούν… σε διάφορα σημεία της ιστοσελίδας του Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Α.Υ.

Η  ανωτέρω διαδικασία δεν είναι ηλεκτρονική υποβολή της ιατροφαρμακευτικής δαπάνης, αλλά η διαδικασία καταχώρησης των δικαιολογητικών μας ηλεκτρονικά, την οποία κάνουμε οι ασφαλισμένοι αντί των υπηρεσιών του Ταμείου. Η υποβολή αφορά δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί από τον Φεβρουάριο του 2012.

Το αρχείο με τον οδηγό υποβολής βήμα προς βήμα θα το βρείτε εδώ:

Μοιραστείτε