Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών & Εφήβων 2020

ΘΕΜΑ: « Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών & Εφήβων 2020»

Σχετικό: Το πρακτικό της 1ης συνεδρίασης του 2020 (20/1/2020) της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών.

Με το παρόν λαμβάνετε γνώση αναφορικά με το ισχύον Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών & Εφήβων με τις σχετικές επεξηγήσεις, όπως αυτό διαμορφώθηκε από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, προς ενημέρωση σας και τις δικές σας ενέργειες.

Συνημμένα:
Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών & Εφήβων (σελίδες 14)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

κατεβάστε το πρόγραμμα εμβολιασμών του 2020

πρόγραμμα εμβολιασμού παιδιών και εφήβων 2020

Πρόγραμμα εμβολιασμού 0 – 18 μηνών

πρόγραμμα εμβολιασμού παιδιών και εφήβων 2020 0-18 μηνών

Πρόγραμμα εμβολιασμού 19 μηνών – 18 ετών

πρόγραμμα εμβολιασμού παιδιών και εφήβων 2020 1,5 έως 18 ετών

κατεβάστε το πρόγραμμα εμβολιασμών του 2020
Μοιραστείτε