Επιστολή ΕΟΟ για ένταξη οδοντιάτρων στο Πλαίσιο Ανάπτυξης ΕΣΠΑ 2021-2027

 

ομοσπονδια για εσπα οδοντιατρων

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία είναι Ν.Π.Δ.Δ. και εκπροσωπεί 13.500 Οδοντιάτρους. Το στίγμα των Οδοντιάτρων αυτών προσδιορίζεται ως εξής: Ελεύθεροι επαγγελματίες με ατομικές επιχειρήσεις ΠΦΥ,  κύριοι μέτοχοι (stakeholders) σε οικονομικό ιστό που περιλαμβάνει:

■ οδοντοτεχνίτες (κατά προσέγγιση 2.000)

■ εισαγωγείς και διακινητές οδοντιατρικών μηχανημάτων

■ εισαγωγείς και διακινητές οδοντιατρικών υλικών και μέσων ατομικής προστασίας

■ παρόχους συνεχιζόμενης επιμόρφωσης

■ υπαλλήλους ή εξωτερικούς συνεργάτες (π.χ. συνεργεία καθαρισμού, εταιρείες διαχείρισης μολυσματικών αποβλήτων κλπ)

Οι Έλληνες Οδοντίατροι από την Πολιτεία έχουν χαρακτηριστεί ως πληγέντες λόγω της πανδημίας και, παρά τις οικονομικές επιπτώσεις της τελευταίας, καλούνται να εφαρμόσουν νέα πρωτόκολλα διαχείρισης των ιατρείων τους που απαιτούν νέα οικονομική επένδυση στην υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή των επιχειρήσεων τους.

Παρόλο που εγκαίρως σας γνωστοποιήσαμε τα ανωτέρω με το υπ’ αριθμόν 725, 6-4-2020 έγγραφο μας, πληροφορηθήκαμε, ότι απέχουμε από τον σχεδιασμό του πλαισίου Ανάπτυξης ΕΣΠΑ 2021-2027.

Απαιτούμε άμεσα την ένταξη μας στον βασικό πυρήνα του σχεδιασμού, ώστε να μην διαμορφωθεί με δική σας αποκλειστική ευθύνη, για ακόμη μία φορά, ένα πλαίσιο που δεν θα έχει πρόσβαση η συντριπτική πλειοψηφία του Οδοντιατρικού κλάδου με αποτέλεσμα την μειωμένη απορροφητικότητα κονδυλίων που μπορούν να χρηματοδοτήσουν την προστασία της δημόσιας υγείας και την οικονομική ανάπτυξη.

υπογραφη οδοντιατρικη ομοσπονδια

Μοιραστείτε