Ανανεωμένη προσφορά Medical Waste για τη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων των οδοντιατρείων

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. οικ.146163 ΦΕΚ Β 1537 2012 (Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων) οι οδοντίατροι υποχρεούνται να ακολουθούν κανόνες για τη διαχείριση των μολυσματικών αποβλήτων και αμαλγάματος.

Η οικονομική προσφορά της MEDICAL WASTE για τη διαχείριση των Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ) που παράγονται στα οδοντιατρεία μας, λόγω αυξημένου ενεργειακού κόστους έχει αλλάξει.

Ο Ο.Σ.Η. περισσότερο από ένα χρόνο προσπαθεί να πετύχει καλύτερη τιμή με τη μοναδική σχετική εταιρεία που υπάρχει στην Κρήτη, με επαναλαμβανόμενες προθεσμιακές παρατάσεις . Ο ζητούμενος, από την MEDICAL WASTE αριθμός μελών , δεν συμπληρώθηκε ούτε και τώρα , με αποτέλεσμα να μας προλάβουν οι εξελίξεις.

Στη συνημμένη οικονομική προσφορά της εταιρείας MEDICAL WASTE για τη διαχείριση των Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ), θα συμμετέχουν οι οδοντίατροι που το έχουν δηλώσει μέχρι σήμερα, αλλά και όσα μέλη μας είναι ήδη υφιστάμενοι πελάτες της, θα επωφεληθούν και αυτοί από την χαμηλότερη οικονομική προσφορά. (Διευκρίνιση: Η προσφορά δεν αφορά συλλογική σύμβαση με τον Ο.Σ.Η. , αλλά ατομική σύμβαση με κάθε ενδιαφερόμενο μέλος του Ο.Σ.Η.)

Εννοείται ότι ο κάθε οδοντίατρος είναι ελεύθερος μεμονωμένα να υπογράψει σύμβαση με όποια εταιρεία επιθυμεί και τον συμφέρει.

Ηράκλειο 16/06/2022

Ο Πρόεδρος: Σμπώκος Ιωάννης
Ο Γραμματέας: Δραμητινός Νίκος

Δείτε την προσφορά της Medical Waste

Μοιραστείτε