Συνεχίζει να είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας στα οδοντιατρεία

Σας  ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με  με την Αριθμ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 30819 Κοινή Υπουργική Απόφαση  (ΦΕΚ 2676/Β΄/31.05.2022) συνεχίζει να είναι  υποχρεωτική η χρήση προστατευτικής μάσκας από προσωπικό, ασθενείς αλλά και  επισκέπτες  στα οδοντιατρεία.

Επίσης εξακολουθούν να ισχύουν κατ’ εφαρμογή σχετικών εγκυκλίων τα μέτρα προστασίας, όπως:

  • εξαερισμός  των χώρων
  • χρήση αλκοολούχου διαλύματος περιεκτικότητας άνω του 70% για  αντισηψία χεριών
Μοιραστείτε