ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

OSI-250px

 

 

 

 

 

 

Αριθμ .  Πρωτ.1204                                                                                    Ηράκλειο 11/2/2014

Προς όλα τα μέλη του Οδοντιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου

Αγαπητοί Συνάδελφοι,  Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οδοντιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου στη συνεδρίαση του  στις 22/01/2014,αποφάσισε σύμφωνα με τα άρθρα 12,13,14 του Ν.1026/80 την σύγκληση τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μελών,  την Παρασκευή 28 /2/2014. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γ.Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 8 Μαρτίου και ώρα 10.00 το πρωϊ  στο  Επιμελητήριο Ηρακλείου οδός Κορωναίου αρ. 9  ( αίθουσα Καστελλάκη).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

H Γ. Συνέλευση θα ξεκινήσει ώρα 10.00 το πρωί  με ομιλίες των: – κ. Κοκολάκη Γρηγόρη *  φοροτεχνικού  Συμβούλου με θέματα: -Τρόπος φορολόγησης, αλλαγές φορολογικού συστήματος- Ορθή τήρηση βιβλίων & στοιχείων –Αμοιβή συνεργατών με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών – Ποιες δαπάνες μπορούν να θεωρηθούν αποδεκτές – Αυτοέλεγχος – Περαιώσεις –  Εταιρική άσκηση  – Έλεγχοι από ΣΔΟΕ, εκατέρωθεν δικαιώματα & υποχρεώσεις, αμφισβήτηση βιβλίων και στοιχείων, κατάθεση στοιχείων. – κ. Αντωνίου Λάμπρο ** Νομικό Σύμβουλο του Ο.Σ. Αττικής, με θέματα: – Απελευθέρωση επαγγέλματος Ν.3919/2011 – Οδοντιατρικές εταιρείες – Άδειες λειτουργίας οδοντιατρείων και ζητήματα που ανακύπτουν – Διαφήμιση – Διαδίκτυο – Δεοντολογικές υποχρεώσεις οδοντιάτρων έναντι ασθενών – Ευθύνη οδοντιάτρων για πράξεις ή παραλείψεις κατά την άσκηση του επαγγέλματος – Οφειλές ασθενών.

Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν τα θέματα ημερήσιας διάταξης που είναι: 1.- Έγκριση Απολογισμού  οικ. έτους 2013. Έγκριση Προϋπολογισμού  οικ. έτους     2014. 2.- Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής, οικ. έτους 2013. 3.- Διοικητικός Απολογισμός .

Η ετήσια εισφορά για το οικ. έτος 2014 είναι 145 € (+3,48€ το χαρτόσημο σύνολο 148,48 €) και εξοφλείται το πρώτο τρίμηνο του έτους, άρθρο 4 Ν.1026/80. Επίσης πρέπει να καταθέσετε ενυπόγραφη τη δήλωση άσκησης επαγγέλματος                                                   Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Ο Πρόεδρος                                                    Η Γ. Γραμματέας

Χαρίτος Σταμάτης                                           Τρούλη Καλλιόπη

 

Βιογραφικά

*O Γρηγόρης Κοκολάκης, είναι Λογιστής – Φοροτεχνικός Σύμβουλος. Είναι πτυχιούχος του  Πανεπιστημίου Πειραιά με μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην  Διοίκηση Επιχειρήσεων.  Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου  Ελλάδος και κάτοχος αδείας Λογιστή – Φοροτεχνικού Α τάξης. Παράλληλα με την απασχόλησή του ως προϊστάμενος λογιστηρίου και ως Οικονομικός  Διευθυντής σε διάφορες εταιρείες, έχει  διδάξει  ως Καθηγητής-Εισηγητής το μάθημα της Λογιστικής, της Φορολογίας Φυσικών & Νομικών Προσώπων και τον Κ..Φ.Α.Σ σε εμπορικούς Συλλόγους στο Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο Ηρακλείου στην Ε..Ε.Δ.Ε  σε Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών και Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης

**Ο Αντωνίου Λάμπρος είναι Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Νομικός Σύμβουλος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αττικής. Έχει  παραδώσει σεμινάρια νομικών θεμάτων σε μεταπτυχιακούς φοιτητές της Οδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, έχει αρθρογραφήσει σε επιστημονικά περιοδικά και έχει λάβει μέρος ως ομιλητής σε επιστημονικά συνέδρια και επαγγελματικές ημερίδες. Διετέλεσε: Αναπληρωματικό μέλος της εξεταστικής επιτροπής του εισαγωγικού διαγωνισμού για την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (κατεύθυνση Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης) για τα έτη  2012 και 2013. Μέλος της εξεταστικής επιτροπής του διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων Β’ εξαμήνου 2011 (εισηγητής στο Εμπορικό Δίκαιο).Διευθυντής σύνταξης του επιστημονικού περιοδικού «Κοινωνία των Νομικών». Ειδικός Σύμβουλος στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Πρόεδρος του Συνδέσμου Νέων και Ασκουμένων Δικηγόρων. Αναπληρωματικό μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της Εθνικής Φοιτητικής Ενωσης Ελλάδας (Ε.Φ.Ε.Ε.). Μέλος των οργάνων διοίκησης της Νομικής Σχολής Αθηνών και του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου  Φοιτητών της Σχολής, κατά τη διάρκεια των σπουδών

Μοιραστείτε