Συμπληρωματικές διευκρινήσεις για Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών

Συμπληρωματικές διευκρινήσεις σχετικά με τον χρόνο έκδοσης Αποδείξεων Παροχής Υπηρεσιών των Οδοντιάτρων

Διαβάστε το σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών εδώ.

Ο νέος φορολογικός νόμος, προβλέπει πως από την 01/01/2011 οι οδοντίατροι υποχρεούνται να εκδίδουν Α.Π.Υ. με την ολοκλήρωση της παροχής και όχι με την είσπραξη των χρημάτων!!!

Οι οδοντιατρικοί σύλλογοι Θεσσαλονίκης , Κοζάνης και Πιερίας ζήτησαν μια απάντηση από το υπουργείο για το νέο νόμο όμως η απάντηση ήταν ότι δε θα γίνει καμιά εξαίρεση στον κλάδο μας.

Τονίζεται μάλιστα ότι δεν κρίνεται σκόπιμο να γίνει κάτι τέτοιο. Αυτό σημαίνει ότι οι οδοντίατροι θα πρέπει να κόβουν απόδειξη παροχής υπηρεσιών με το τέλος της εργασίας, ακόμη και αν δεν έχει εξοφληθεί το χρέος.

Είναι αλήθεια ότι με τον Ν.3842/23-4-2010 έχει αλλάξει ο τρόπος έκδοσης των Α.Π.Υ. Η δημοσιευμένη παρακάτω ερμηνευτική εγκύκλιος δεν έχει ισχύ πλέον στο μέρος που αφορά τις Α.Π.Υ.

Υπάρχει νεότερη η οποία ερμηνεύει το θέμα “έκδοσης Α.Π.Υ.” και την οποία σας επισυνάπτω

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η)
ΤΜΗΜΑ Β΄
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Ελ. Φραγκούλη
Τηλέφωνο : 210-3610030
FΑΧ : 210-3615052

ΘEMA: Χρόνος έκδοσης των Αποδείξεων Παροχής Υπηρεσιών των ελευθέρων επαγγελματιών (οδοντιάτρων – ορθοδοντικών), από 1.1.2011.

Σχετ.: Η από 18.11.2010 αίτησή σας.

Απαντώντας στην παραπάνω σχετική αίτησή σας, κατά το μέρος που άπτεται της αρμοδιότητάς μας και σχετίζεται με το χρόνο έκδοσης των αποδείξεων παροχής υπηρεσιών (Α.Π.Υ.) των ελεύθερων επαγγελματιών, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 22 του άρθρου 19 του ν.3842/2010 (ΦΕΚ58Α΄/23.4.2010), από 1.1.2011, εναρμονίζεται ο χρόνος έκδοσης των Α.Π.Υ. των ασκούντων ελευθέριο επάγγελμα, κατονομαζόμενο στην παράγραφο 1 του άρθρου 48 του ν. 2238/1994, με το χρόνο έκδοσης των φορολογικών στοιχείων παροχής υπηρεσιών όλων των κατηγοριών επιτηδευματιών,ενώ ειδικά για την παροχή υπηρεσιών από ελεύθερους επαγγελματίες προς το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ., εξακολουθεί να υφίσταται η υποχρέωση έκδοσης των σχετικών Α.Π.Υ., με κάθε επαγγελματική τους είσπραξη.

Κατά συνέπεια, από 1.1.2011, οι ελεύθεροι επαγγελματίες εκδίδουν τις σχετικές Α.Π.Υ. με την ολοκλήρωση της παροχής των υπηρεσιών, ενώ όταν η παροχή της υπηρεσίας διαρκεί, η Α.Π.Υ. θα εκδίδεται κατά το χρόνο που καθίσταται απαιτητό μέρος της αμοιβής, για το μέρος αυτό και την υπηρεσία που παρασχέθηκε και πάντως όχι πέραν της διαχειριστικής περιόδου που παρασχέθηκε η υπηρεσία, χωρίς να αποκλείεται και η προγενέστερη έκδοσή της, εντός της ίδιας διαχειριστικής περιόδου, για υπηρεσία βεβαία και εκκαθαρισμένη.

Επισημαίνεται ότι, από 1.1.2011, ο χρόνος έκδοσης των Α.Π.Υ. των ελεύθερων επαγγελματιών δε συνδέεται με την είσπραξη των αμοιβών τους (με εξαίρεση τις συναλλαγές με το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ.) και συνεπώς υποχρεούνται να εκδίδουν, όπως και οι λοιποί επιτηδευματίες που παρέχουν υπηρεσίες, τις σχετικές Α.Π.Υ. στους χρόνους που ορίζονται ανωτέρω, ανεξαρτήτως εάν εισπράξουν ή όχι τη συμφωνηθείσα αμοιβή τους.

Τέλος, οδηγίες και διευκρινίσεις για την εφαρμογή των υπόψη διατάξεων, παρασχέθηκαν από τη Διοίκηση με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1091/14.6.2010, στην οποία παρατίθενται συγκεκριμένα παραδείγματα, αναφορικά με το χρόνο έκδοσης των Α.Π.Υ. των ελευθέρων επαγγελματιών, συμπεριλαμβανομένων και των οδοντιάτρων – ορθοδοντικών.

2. Το παρόν, καθώς και φωτοτυπία της σχετικής αίτησης, κοινοποιούνται στη Δ/νση Ελέγχου, κατά το μέρος που αναφέρεται στην παράγραφο 1 της υπόψη αίτησης και σχετίζεται με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 81 του ν.3842/2010, για τυχόν δικές της ενέργειες.

Συν.: Τρία (3) φύλλα.

 

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Ιωάννης Τζίμας

Μοιραστείτε