Ένταξη των Βοηθών Οδοντιατρείου στο Πρόγραμμα Εμβολιασμού Covid-19

Η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία συνεχίζει τις πιέσεις ώστε να εμβολιαστούν άμεσα όσοι βοηθοί οδοντιατρείου το επιθυμούν. Για το λόγο αυτό παρακαλούνται να συμπληρώσουν την παρακάτω φόρμα μέχρι την Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021.

φόρμα για εμβολιασμό βοηθών οδοντιατρείου


Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία
Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2021

Αγαπητή/ε Πρόεδρε,
Συμπληρώστε το επισυνάπτομενο excel με τα στοιχεία των Βοηθών Οδοντιατρείου, που θα συλλέξετε μετά από επικοινωνία με τα μέλη σας.
Ενημερώστε επίσης τα μέλη σας ότι τα στοιχεία που θα αποσταλούν, είναι πιθανότατο, να διασταυρωθούν από τις καταστάσεις προσωπικού του κάθε οδοντιατρείου

Θέση της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας είναι να εξακολουθήσει την άσκηση πίεσης στην κατεύθυνση του έγκαιρου εμβολιασμού τους

Για την Ελληνική οδοντιατρική Ομοσπονδία
ο Πρόεδρος και η Γενική Γραμματέας

Μοιραστείτε