Σύσταση θέσεων ειδικότητας ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Σύσταση θέσεων ειδικότητας ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΦΕΚ 2503/2020 Εκπαίδευση στην ειδικότητα ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Σας στέλνουμε τα συνημμένα για ενημέρωση των μελών σας σχετικά με την προκήρυξη θέσεων για την ειδικότητα της Δημόσιας Υγείας-Κοινωνικής Ιατρικής.

Η ειδικότητα χορηγείται και σε Οδοντίατρους μετά από ένα έτος επιπλέον εκπαίδευση στην Παθολογία, σύμφωνα με το άρθρο 3, ΦΕΚ 2503/2019 που επισυνάπεται.

Εκπαίδευση στην ιατρική ειδικότητα της Δημόσιας Υγείας – Κοινωνικής Ιατρικής – ΦΕΚ Αριθμ. Γ5α/Γ.Π.οικ. 45725

Σύσταση οργανικών θέσεων ειδικευόμενων ιατρών στην ειδικότητα της Δημόσιας Υγείας – Κοινωνικής Ιατρικής με μεταφορά/μετατροπή οργανικών θέσεων ειδικευόμενων ιατρών σε Νοσοκομεία αρμοδιότητας της 2ης Υ.ΠΕ.

Σύσταση θέσεων ειδικευόμενων σε Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας

Σύσταση θέσεων ειδικευόμενων σε Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας

Ευχαριστούμε
Από τη Γραμματεία
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
Θεμιστοκλέους 38, 106 78 ΑΘΗΝΑ

Μοιραστείτε